PlantAge

ZAHRADY, VE KTERÝCH SE

ŽIJE!

Motto: vnášíme- li do svých zahrad krásu, harmonii a zdravé vztahy, projeví se to i v našich životech.

Zahradní design

Mým  cílem je tvorba přírodních zahrad, které jsou krásnými, přirozenými a  zdravými místy pro Váš odpočinek, zábavu i užitek.

Při navrhování zahrady vycházím z těchto základních principů:

  • Zahrada je živý organismus. Vše je zde vzájemně propojeno, všechny složky jsou na sobě  závislé.

  • Podporou druhové rozmanitosti lze docílit vytvoření zdravých vztahů v zahradě.

  • Používáním kompostu se posiluje kvalita půdy a zdraví rostlin a zároveň se zužitkovává bioodpad.

  • Využitím místně dostupných zdrojů se omezí nadbytečné a neekonomické vklady energie a materiálů do zahrady.

house-2609085_1920.jpg