top of page

JAK SE TVOŘÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA?

Při navrhování přírodní zahrady vycházím z několika principů, které se snažím v co nejvyšší míře dodržet. Předně je dobré si uvědomit, že zahrada je živý organismus. Vše v ní je vzájemně propojeno, všechny složky jsou na sobě vzájemně závislé. Mám tím na mysli prvky živé i neživé – rostliny, živočichové, ale i jejich prostředí a úkryty. Do zahrady proto patří přírodní prvky jako kameny, suché zídky, vodní jezírka, krmítka, ptačí budky, pítka, staré kmeny, domečky pro hmyz, apod.Důležitá je také podpora včel a jiného opylujícího hmyzu použitím rostlin vhodných pro jejich pastvu.

Využitím místně dostupných zdrojů se omezí nadbytečné a neekonomické vklady energie a materiálů do zahrady. Zde jde v první řadě o zredukování množství vody na zalévání zahrady. Každá rostlina je vhodná pro jiné stanoviště, vhodným výběrem se minimalizuje nutnost dodatečné zálivky a používání chemických hnojiv a pesticidů. Na závlahu a péči náročný trávník mohou částečně nahradit květnaté louky.

Dále se snažím co nejméně používat rostliny vyžadující rašelinu - chráním tím rašeliniště a jejich cenné ekosystémy.

Samozřejmostí je snaha o co nejsnazší údržbu.
Zdravých vztahů v zahradě docílíme podporou druhové rozmanitosti, která přispívá ke stabilizaci ekologických procesů.

Kvalitu půdy a zdraví rostlin posílíme používáním kompostu. Zároveň tak zužitkujeme bioodpad, který by jinak skončil na skládce.

29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page