Realizace

Realizujeme osazování zahrad i jednotlivých záhonů. Pro vaši zahradu zprostředkujeme vybudování terénních úprav,  technologií na zachytávání dešťové vody a její následné využití k závlahám, zřízení přírodních zahradních jezírek, nutných závlah a drobných zahradních staveb - zídky, zvýšené záhony, kompostéry, terasy, cesty, dlažby apod.


 Při realizaci našich projektů přírodních zahrad dodržujeme tyto  ZÁSADY A PRINCIPY:

  • Používáme rostliny vhodné pro dané stanoviště - minimalizujeme tak nutnost dodatečné zálivky a používání chemických hnojiv a pesticidů.

  • Nepoužíváme rostliny vyžadující rašelinu - chráníme rašeliniště a jejich cenné ekosystémy.

  • V zahradě umisťujeme přírodní prvky (kmen, domeček pro hmyz, krmítka, ptačí budky, vodní jezírka, kameny apod.).

  • Používáme rostliny vhodné pro pastvu včel.

  • V našich zahradách využíváme květnaté louky, které mohou částečně nahradit na závlahu a péči náročný trávník.

  • Podporujeme druhovou rozmanitost.

  • Používáme pouze organická hnojiva a kompost.

  • Snažíme se o nenáročnost údržby.

planting-865294_1920.jpg