Ceník návrhů

PŘEDZAHRÁDKA, TERASA DO do 100 m2

Úvodní návštěva, 2D studie ….. 5 000,-

Zaměření 700,-  za hodinu (v případě potřeby)

Osazovací plán …… 2 500,-

Výkaz výměr …… 1 000,-

Prezentace použitých rostlin ….. 1 500,-

Soubor 3D vizualizací  …..  2 000,-

 

MALÁ ZAHRADA do 400 m2

Úvodní návštěva, 2D studie ….. 10 000,-

Zaměření zahrady 700,-  za hodinu

Osazovací plán …… 7 000,-

Výkaz výměr …… 1 000,-

Prezentace použitých rostlin ….. 2 000,-

Soubor 3D vizualizací  …..  3 000,-

 

KAŽDÝCH DALŠÍCH 100 m2

Úvodní návštěva, 2D studie ….. + 1 000,-

Zaměření zahrady 700,-  za hodinu

Osazovací plán……  + 1 000,-

Výkaz výměr ……  + 250,-

Prezentace použitých rostlin …..  + 500,-

Soubor 3D vizualizací  …..  +  500,-

VELKÁ ZAHRADA nad 1000 m2

Individuální nacenění dle velikosti a rozsahu prací.

 

V případě návrhů terénních úprav, zídek, odvodnění, závlah a jezírek se cena stanovuje individuálně.

 

PORADENSKÁ ČINNOST

Výběr rostlinného sortimentu pro konkrétní balkón, terasu, záhon nebo předzahrádku

1000 - 5000,- dle velikosti osazované plochy.

poppy-50590.jpg