Návrhy přírodních zahrad

1. Vždy začínáme osobní návštěvou klienta a jeho pozemku. Analýza prostředí a podrobné  informace o Vašich představách   jsou pro nás výchozím bodem k tvorbě koncepce nové zahrady. 

2. 2D studie - koncepce zahrady - zahrnuje  zakreslení terénních úprav, rozmístění  dřevin, záhonů, vodních a přírodních prvků, mobiliáře apod.

 3. Po odsouhlasení základní koncepce vypracujeme výsadbový plán, obrazový přehled použitých rostlin a jejich počty, popř. vizualizaci. V případě, že budeme zahradu realizovat  vyhotovíme  rozpočet a harmonogram prací.

Všechny body průběžně konzultujeme s klientem, abychom došli k jeho úplné spokojenosti s návrhem jeho budoucí zahrady.

2D studie

Obrazový přehled použitých rostlin

Vizualizace navržené zahrady

Osazovací plán

garden-4280435_1920.jpg