Návrhy přírodních zahrad

1. Vždy začínám osobní návštěvou klienta a jeho pozemku. Analýza prostředí a podrobné  informace o Vašich představách   jsou pro mě výchozím bodem k tvorbě koncepce nové zahrady. 

2. 2D studie - koncepce zahrady - zahrnuje  zakreslení terénních úprav, rozmístění  dřevin, záhonů, vodních a přírodních prvků, mobiliáře apod.

 3. Po odsouhlasení základní koncepce vypracuji výsadbový plán, obrazový přehled použitých rostlin a jejich počty, popř. vizualizaci. V případě zájmu o realizaci  vyhotovím  rozpočet a harmonogram prací.

Všechny body průběžně konzultuji s klientem, abychom došli k jeho úplné spokojenosti s návrhem jeho budoucí zahrady.

Po dokončení práce na návrhu je možné domluvit provedení celkové realizace nebo postupné proměny zahrady.

Galerie

2D studie

Prezentace použitých rostlin

Vizualizace navržené zahrady

Vizualizace rekonstrukce staré zahrady (1)

Vizualizace rekonstrukce staré zahrady (2)

Osazovací plán

Osazovací plán - záhon

garden-4280435_1920.jpg